ערים באזורי משלוח לווקומרס

איך לקבוע מחיר משלוח שונה לכל עיר?
בהגדרות תוסף בחר על אילו מדינות להחיל את התוסף, צור אזור משלוח חדש והזן בתוכו את הערים, הוסף את שיטות המשלוח הרלוונטיות.

איך להחיל מיסים לפי עיר/מחוז?
בהגדרות מיסים של ווקומרס השתמש בקוד העיר בשדה המחוז, או השתמש בקוד העיר בשדה העיר וקוד המחוז בשדה המחוז והוסף:

add_filter( 'csz_enable_tax_per_state', '__return_true' );

איך להמיר רשימת ערים (עיר בכל שורה) לפורמט הנדרש בכלי הבחירה הקבוצתית (; בין עיר לעיר)?
החלף את הביטוי הרגולרי [\r\n]+ (סימן הפלוס בקצה הימני) עם ; ב-Notepad++.

איך לקבל את המחוז / אזור המשלוח אליה שייכת עיר כלשהי באפליקציה צד שלישי?
הרחבה ל-REST API של ווקומרס זמינה.

איך לתרגם את שמות הערים?
בעזרת כלי התרגום המובנה של וורדפרס, השתמש בביטוי {country_code}-cities בכדי לפלטר את הערים של המדינה שלך (למשל IL-cities עבור ישראל, צור קשר במידה והערים חסרות או שברשותך קובץ תרגום מוכן), בסיום צור קשר עם צוות השפה שלך שיאשר את התרגום, לאחר מכן יצא את קובץ ה.mo לתיקיה /wp-content/languages/plugins/ ושנה את שמו cities-shipping-zones-for-woocommerce-{language_code}.

איך לשנות שמות של ערים?
עדכן את קודי המדינות, וקודי ושמות הערים (הוסף גם את שם המחוז אם אפשרות ה'פילטרים למחוז' נמצאת בשימוש):

add_filter( 'csz_cities', 'csz_modify_cities_names' );
function csz_modify_cities_names( $cities ) {
	$country = 'EE';
	$cities_names = [
		'EE784'	=> 'Talin',
		'EE296'	=> 'Keilalinn',
	];
	foreach ( $cities_names as $key => $city ) {
		if ( isset( $cities[ $country ][ $key ] ) ) {
			$cities[ $country ][ $key ] = $city;
		}
	}
	return $cities;
}

איך להסיר ערים כלשהן מהרשימה?
עדכן את קוד המדינה וקודי הערים:

add_filter( 'csz_cities', 'csz_remove_cities' );
function csz_remove_cities( $cities ) {
	$country_code = 'EE';
	$unnecessary_cities = [ 'EE784', 'EE296', 'EE446' ];
	foreach ( $unnecessary_cities as $city ) {
		if ( isset( $cities[ $country_code ][ $city ] ) ) {
			unset( $cities[ $country_code ][ $city ] );
		}
	}
	return $cities;
}

איך להשאיר ערים ספציפיות בלבד ברשימת הערים?
עדכן את קוד המדינה וקודי הערים:

add_filter( 'csz_cities', 'csz_set_cities' );
function csz_set_cities( $cities ) {
	$country = 'EE';
	$keep_cities = [ 'EE784', 'EE296', 'EE446' ];
	foreach ( $keep_cities as $city ) {
		if ( isset( $cities[ $country ][ $city ] ) ) {
			$new_cities[ $city ] = $cities[ $country ][ $city ];
		}
	}
	if ( ! empty( $new_cities ) ) {
		$cities[ $country ] = $new_cities;
	}
	return $cities;
}

איך להסיר מהרשימה את כל הערים השייכות למחוזות מסוימים?
עדכן את קודי המחוזות:

add_filter( 'csz_states', 'csz_remove_states_cities' );
function csz_remove_states_cities( $states ) {
	$unnecessary_states = [ 'EE001', 'EE004', 'EE006' ];
	foreach ( $unnecessary_states as $state_code ) {
		if ( isset( $states[ $state_code ] ) ) {
			unset( $states[ $state_code ] );
		}
	}
	return $states;
}

איך להשאיר ערים ממחוזות מסוימים בלבד ברשימת הערים (לא תואם לחנויות בינלאומיות)?
עדכן את קודי המחוזות:

add_filter( 'csz_states', 'csz_set_states' );
function csz_set_states( $states ) {
	$keep_states = [ 'EE001', 'EE004', 'EE006' ];
	foreach ( $keep_states as $state ) {
		if ( isset( $states[ $state ] ) ) {
			$new_states[ $state ] = $states[ $state ];
		}
	}
	return $new_states ?? $states;
}

איך ליצור אזורי משלוח לאזורים בתוך העיר?
צור אזור משלוח עם העיר והגבל למיקודים הרלוונטיים או הוסף לאזור המשלוח הרלוונטי מספר שיטות משלוח לאזורים שונים, או פצל את העיר לחלקים (פחות מומלץ, עדכן את קוד המדינה וקוד העיר ושמות החלקים, עדכן את כתובת החנות בהגדרות ווקומרס, לא מתאים עם אפשרות 'מילוי המחוז'):

add_filter( 'csz_cities', 'csz_split_cities' );
function csz_split_cities( $cities ) {
	$country_code = 'EE';
	$city_code = 'EE784';
	$sub_cities = [ __( 'Northern', 'woocommerce' ), __( 'Southern', 'woocommerce' ) ];
	if ( isset( $cities[ $country_code ][ $city_code ] ) ) {
		$count = 101;
		foreach ( $sub_cities as $sub_city ) {
			$cities[ $country_code ][ $city_code . $count ] = $cities[ $country_code ][ $city_code ] . ' - ' . $sub_city;
			$count++;
		}
		unset( $cities[ $country_code ][ $city_code ] );
	}
	return $cities;
}

איך לקבץ מספר ערים לאזור אחד?
עדכן את קוד המדינה, את שם האזור (הוסף גם את שם המחוז אם אפשרות ה'פילטרים למחוז' נמצאת בשימוש) והעיר המרכזית בו, ואת הערים שהוא כולל:

add_filter( 'csz_cities', 'csz_group_cities' );
function csz_group_cities( $cities ) {
	$country_code = 'EE';
	$area_name = 'Tallinn Area';
	$main_city_code = 'EE784';
	$secondary_cities = [ 'EE296', 'EE446', 'EE726', 'EE890' ];
	if ( isset( $cities[ $country_code ][ $main_city_code ] ) ) {
		foreach ( $secondary_cities as $city ) {
			if ( isset( $cities[ $country_code ][ $city ] ) ) {
				unset( $cities[ $country_code ][ $city ] );
			}
		}
		$cities[ $country_code ][ $main_city_code ] = $area_name;
	}
	return $cities;
}

איך להעביר ערים כלשהן אל ראש הרשימה הנפתחת?
עדכן את קודי המדינה והערים:

add_filter( 'csz_cities', 'csz_cities_custom_order' );
add_filter( 'csz_sort_cities', 'csz_disable_sort', 10, 2 );

function csz_cities_custom_order( $cities ) {
	$country = 'EE';
	$first_keys = [ 'EE726', 'EE890' ];
	$pre_arr = [];
	foreach ( $first_keys as $key ) {
		if ( isset( $cities[ $country ][ $key ] ) ) {
			$pre_arr[ $key ] = $cities[ $country ][ $key ];
		}
	}
	asort( $cities[ $country ] );
	$cities[ $country ] = $pre_arr + $cities[ $country ];
	return $cities;
}

function csz_disable_sort( $sort, $country_code ) {
	$country = 'EE';
	return $country === $country_code ? false : $sort;
}

איך להעביר מחוזות כלשהם אל ראש הרשימה הנפתחת?
עדכן את קודי המחוזות:

add_filter( 'csz_sort_states', '__return_false' );
add_filter( 'csz_states', 'csz_states_custom_order' );
function csz_states_custom_order( $states ) {
	$first_keys = [ 'EE007', 'EE004' ];
	$pre_arr = [];
	foreach ( $first_keys as $key ) {
		if ( isset( $states[ $key ] ) ) {
			$pre_arr[ $key ] = $states[ $key ];
		}
	}
	asort( $states );
	return $pre_arr + $states;
}

איך לאפשר ללקוחות לבחור עיר שלא נמצאת ברשימה?
עליך ליצור אזורי משלוח לכל המדינות עליהן התוסף מוחל או ב-'מיקומים שאינם מכוסים' אם אפשרות ה'מיקומי מכירה' מופעלת (לא תואם לאפשרויות ה'פילטרים למחוז' ו'מילוי המחוז'):

add_filter( 'csz_enable_custom_city', '__return_true' );

איך להזין באזור משלוח את כל המיקומים שמוגדר להם מרחק מסוים מעיר עם רשימת מרחקים?
הזן בכלי הבחירה הקבוצתית סימן קריאה (!) ומיד לאחריו את קוד העיר, במידת הצורך הוסף מרחק מינימלי ומקסימלי מופרדים בנקודה פסיק (;). לדוגמא לכל הערים הרחוקות עד 20 ק"מ מתל אביב: !IL5000; 0; 20 (סימן הקריאה בקצה השמאלי). ניתן ליצור לעיר נוספת רשימת מרחקים (בתיקיה i18n/distances)- השתמש כאינדקס בקודים של המיקומים או בשמות שלהם (כפי שמופיעים בלוח הבקרה ועדכן את key_format$), ודא שמוגדר מרחק גם לעיר עצמה, על המרחקים להיות גדולים מ-0.

רשימת ערים בין חדרה לגדרה:

אליכין;חרב לאת;חיבת ציון;כפר הראה;גאולי תימן;חגלה;מכמורת;אלישיב;עין החורש;מבואות ים;מעברות;כפר ויתקין;חופית;העוגן;משמר השרון;כפר חיים;הדר עם;בית הלוי;כפר ידידיה;כפר מונש;בית ינאי;גבעת שפירא;בת חן;המעפיל;חבצלת השרון;חניאל;אביחיל;שושנת העמקים;גנות הדר;אומץ;כפר יונה;נורדיה;ינוב;פרדסיה;נתניה;גן יאשיה;תנובות;צור משה;גאולים;עולש;בארותיים;בחן;קלנסווה;קדימה-צורן;עין שריד;יד חנה;פורת;כפר יעבץ;כפר נטר;אבן יהודה;יעף;עין ורד;בני דרור;ניצני עוז;תל מונד;עזריאל;כפר עבודה;אודים;בת חפר;שער אפרים;תל יצחק;כפר הס;יקום;משמרת;צור יצחק;חרוצים;טייבה;רמת הכובש;כוכב יאיר;געש;בני ציון;בצרה;שפיים;אייל;שדה ורבורג;בית ברל;ארסוף;ניר אליהו;צופית;גן חיים;צור נתן;רשפון;רעננה;כפר סבא;נווה ימין;כפר שמריהו;כפר מלל;גבעת חן;רמות השבים;שדי חמד;הרצליה;הוד השרון;מתן;אלישמע;גני עם;ירחיב;גליל ים;ירקונה;נירית;עדנים;רמת השרון;חגור;חורשים;נווה ירק;אורנית;גבעת השלושה;ראש העין;פתח תקווה;עינת;בני ברק;כפר סירקין;גבעת שמואל;רמת גן;גת רימון;תל אביב - יפו;נחשונים;נחלים;גני תקווה;גבעתיים;קרית אונו;מזור;סביון;אלעד;מגשימים;נופך;רינתיה;בארות יצחק;גבעת כח;אור יהודה;בני עטרות;ברקת;טירת יהודה;מקווה ישראל;חמד;אזור;גנות;משמר השבעה;חולון;צפריה;שוהם;בית דגן;בית עריף;בת ים;יגל;כפר חבד;כפר טרומן;אחיעזר;זיתן;בית נחמיה;חדיד;כרם בן שמן;מודיעין-מכבים-רעות;גינתון;ראשון לציון;ניר צבי;לוד;באר יעקב;אחיסמך;כפר דניאל;נטעים;רמלה;גמזו;גן שורק;נס ציונה;בית חנן;נצר סרני;ישרש;בית עובד;מצליח;פלמחים;עיינות;יד רמבם;כפר שמואל;עזריה;רחובות;בית חשמונאי;סתריה;נען;גזר;כפר בילו;רמות מאיר;גני הדר;בית עוזיאל;כפר הנגיד;גאליה;פתחיה;פדיה;יציץ;גבעת ברנר;יבנה;קרית עקרון;גני יוחנן;מזכרת בתיה;בית גמליאל;בן זכאי;בית אלעזרי;בניה;כפר מרדכי;גדרה

רשימת מיקומים שהם ערים:

IL3000;IL5000;IL4000;IL8300;IL7900;IL70;IL7400;IL9000;IL6100;IL6600;IL8600;IL7100;IL8400;IL6200;IL2610;IL6900;IL6500;IL6400;IL1200;IL7300;IL7000;IL8500;IL8700;IL3797;IL1161;IL9700;IL6300;IL6800;IL9100;IL3780;IL2640;IL2710;IL2630;IL2600;IL7700;IL7200;IL7600;IL1309;IL2650;IL2660;IL1139;IL6700;IL2730;IL8200;IL8800;IL1061;IL9600;IL9500;IL2620;IL3616;IL2400;IL8000;IL246;IL2200;IL8900;IL7500;IL9400;IL6000;IL31;IL681;IL2720;IL2560;IL874;IL1031;IL531;IL2500;IL2800;IL240;IL634;IL168;IL638;IL1034;IL1063;IL2100;IL3570;IL1020;IL9200

רשימת אזורי שילוח חריגים של שירות השליחויות צ'יטה:

אבו בסמה;אבו גווייעד;אבו כף;אבו סנאן;אבו סריחאן;אבו סריחאן (שבט);אבו עבדון;אבו עבדון (שבט);אבו עמאר;אבו עמאר (שבט);אבו עמרה;אבו עמרה (שבט);אבו קוידר;אבו קורינאת;אבו קורינאת (שבט);אבו קרינאת;אבו קרינאת (ישוב);אבו קרינאת (שבט);אבו רביע;אבו רובייעה;אבו רובייעה (שבט);אבו רוקייק;אבו רוקייק (שבט);אבו רקייק;אבו רקיק;אבו תלול;אבטין;אבטליון;אבטן;אביבים;אביגייל;אביגיל;אביטל;אבים;אבירים;אבירם;אבן מנחם;אבן שמואל;אבני איתן;אבני חפץ;אבנת;אבשלום;אגור;אגמון החולה;אדורה;אדירים;אדם;אדמית;אודם;אוהד;אום אל-גנם;אום אל-פחם;אום אל-קוטוף;אום אלגנם;אום בטין;אומן;אומץ;אור הגנוז;אור הנר;אורטל;אורים;אורנים;אורנית;אחוזם;אחוזת ברכפלד;אחזם;אחיה;אטרש;אטרש (שבט);איבטין;איבים;איכסאל;אילון;אילות;אילת;איתמר;איתן;אכסאל;אל-עזאזמה;אל-עריאן;אל-רום;אל סייד;אל עריאן;אל רום;אלהואשלה;אלומה;אלון;אלון מורה;אלון שבות;אלוני אבא;אלוני הבשן;אלונים;אלי-עד;אלי סיני;אלי עד;אלי על;אליאב;אליעד;אליפז;אלמגור;אלמה;אלמוג;אלעזר;אלפי מנשה;אלקוש;אלקנה;אם אל-גנם;אם אל קטוף;אמונים;אמירים;אמן;אמנון;אמץ;אמציה;אניעם;אסד;אסד (שבט);אספר;אעבלין;אפיק;אפרת;אפרתה;ארגמן;ארז;אריאל;ארנית;אש הקודש;אשבול;אשחר;אשכולות;אשל הנשיא;אשלים;אתגר;באקה-גת;באקה אל-גרביה;באר אורה;באר גנים;באר מילכא;באר מילכה;באר מלכה;בארותיים;בארותים;בארי;בבולות;בועיינה;בועיינה-נוגידאת;בוקעאתא;בחן;ביכוריה;ביר אל-מכסור;ביר הדאג;ביר מכסור;ביריה;בית אל;בית אריה;בית גן;בית גוברין;בית הגדי;בית הדר;בית הלוי;בית הערבה;בית חגי;בית חורון;ושוע תעשיה;בית יוסף;בית יתיר;בית לחם;בית לחם בגליל;בית לחם הגלילית;בית ליד;בית ניר;בית עזרא;בית קמה;בית קשת;בית שקמה;ביתר עלית;בני דקלים;בני דרום;בני יהודה;בני נצרים;בני עצמון;מחנה הילה;מחנה מרים;מחנה טלי;מחנה תל נוף;מחנה יפה;מחנה יהודית;מחנה יתיר;מחנה יוכבד;בסמה;בעינה;בעינה נגידאת;בענה;בקעות;בקעת הסיירים;בקעתה;בר יוחאי;ברוכין;ברור חיל;ברוש;ברכה;ברכיה;ברכפלד;ברעם;ברק;ברקן;בת הדר;בת חפר;בת עין;גדידה;גדיידה-מכר;גוליס;גולס;גלגוליה;גנאביב (שבט);גסר א-זרקא;גש (גוש חלב);גת;גדיידה-מכר;גולס;גלגוליה;גנאביב;גאיה;גב ישעיהו;גבולות;גבים;גבע;גבע בנימין;גבעולים;גבעות;גבעות בר;גבעת אהוד;גבעת בר;גבעת הראל;גבעת וש;גבעת זאב;גבעת יואב;גבעת יערים;גבעת ישעיהו;גבעת נילי;גבעת עוז;גבעת עז;גבעת עזר;גבעתי;גברעם;גדות;גדיד;גדיידה;גדיש;גדעונה;גולס;גונן;גורן;גוש חלב;גיאה;גילת;גינות שומרון;גיתה;גיתית;גלאון;גלגוליה;גלגוליה;גלגל;גלעד קבוץ;גן הדרום;גן יאשיה;גן נר;גנאביב;גני מודיעין;גנים;גרופית;גרן;גשור;גשר;גת (באקה במשולש);גת (קיבוץ);גתה;גתית;דבורה;דבוריה;דביר;דבירה;דהילה;דובב;דוחן;דולב;דורות;דחי;דחן;דייר אל-אסד;דייר אל-אסד דיר חנא;דייר חנא;דייר ראפאת;דיר אל-אסד;דיר חנא;דיר ראפאת;דישון;דלב;דלתון;דמיידה;דן;דן גליל עליון;דפנה;דקל;דריגאת;הגושרים;הואשלה;הודיה;הוואשלה;הוואשלה (שבט);הוזייל;הוזייל (שבט);הוזייל שבט;הוזיל;הזורע;הזיל;היוגב;הילה;המעפיל;הר גילה;הר חלוץ;הר עמשא;הרדוף;השומרוני הטוב;ורד יריחו;ורדון;זבארגה;זבארגה (שבט);זבדיאל;זהר;זוהר;זוהרים;זימרת;זיקים;זלפה;זמר;זמרת;זרועה;זרזיר;זרחיה;חואלד;חואלד (שבט);חואלד;חבר;חברון;חגאגרה;חגור;חד-נס;חואלד;חוגייראת (דהרה);חוואלד;חוות גלעד;חוות יזרעם;חולית;חומש;חוסניה;חורה;חורפיש;חורשים;חזון יחזקאל;חיננית;חיספין;חירן;חלמיש;חלף;חלץ;חמאם;חמדיה;חמדת;חמדת (נחל);חמרה;חמש;חמת גדר;חניתה;חננית;חנתון;חספין;חפץ חיים;חצבה;חצרים;חריש;חריש-קציר;חרמש;חרפיש;חשמונאים;טובא-זנגריה;טורעאן;טייבה;טירה;טירת צבי;טל אור;טל מנשה;טללים;טלמון;טמרה;טמרה (יזראל);טנא;טנא עומרים;טרעאן;יאנוח-גת;יבול;יבולה;יד חנה;יד מרדכי;יד נתן;יהל;יובל;יודפת;יוטבתה;יונתן;יושיביה;יזרעאל;יזרעם;יטבתה;ייטב;יכיני;יסיף;יעד;יעל;יעלון;יערה;יפיע;יפית;יפתח;יצהר;יקיר;יראון;ירדנה;ירוחם;ירחיב;ירכא;ישע;יתד;יתיר;כאבול;כאוכב אבו אל-היגא;עוברה;כבול;כדיתה;כוכב;כוכב השחר;כוכב יעקב;כוכב מיכאל;כורזים;כיסופים;כיסרא;כמאנה;כמהין;כנף;כסופים;כסיפה;כסרא;כסרא-סמיע;כעביה-טבאש-חגאגרה;כפאר קאסם;כפר אדומים;כפר אוריה;כפר אורנים;כפר איכסאל;כפר אל עוברה;כפר אלדד;כפר בלום;כפר ברא;כפר גדיידה;כפר גלעדי;כפר דרום;כפר האורנים;כפר הנשיא;כפר זוהרים;כפר זלפה;כפר זמיר;כפר חושן;כפר חרוב;כפר חשן;כפר יאסיף;כפר יובל;כפר יחזקאל;כפר יסיף;כפר יעבץ;כפר יפיע;כפר כסרא;כפר מימון;כפר מרר;כפר נחום;כפר סאלד;כפר סולד;כפר סילבר;כפר סמיע;כפר עזה;כפר עציון;כפר פסוטה;כפר קאסם;כפר קרע;כפר רופין;כפר רות;כפר ריינה;כפר שמאי;כפר תפוח;כפרכפר ברא;כרכום;כרכם;כרם בן זמ;כרם בן זמרה;כרם עמי;כרם שלום;כרמי צור;כרמי קטיף;כרמיה;כרמים;כרמית;כרמל;לבנים;להב;להבות הבשן;להבות חביבה;להבים;לוזית;לוטן;ליבנה;לכיש;לפיד;לקיה;לשם;מ אדומים;מאור;מבוא ביתר;מבוא דותן;מבוא חורון;מבוא חמה;מבואות הגלבוע;מבואות החרמון;מבואות ים;מבואות יריחו;מבועים;מבטחים;מבקיעים;מגד אל-כרום;מגדל שמס;מגאר;מגדו;מגדל עוז;מגדלים;מגידו;מגל;מגן;מגן שאול;מדרך עוז;מדרך עז;מדרשת בן גוריון;מודיעין עילית;מולדה;מולדת;מוסמוס;מועאוויה;אשכול;מרום הגליל;מוקייבלה;מורשת;ניר עקיבא;מושייפרה;מחולה;מחנה בלדד;מחנה חצרים;מחנה נבטים;מחנה סיירים;מחנה עדי;מחנה רמון;מחנה שטים;מטולה;מי עמי;מיגרון;מיטב;מייסר;מיסר;מיצד;מיצר;מירב;מירון;מישור חמד;מישור רותם;מיתר;מיתרים;מכבדא;מכורה;מכחול;מכמורת;מכמרת;מכר;מכרות תמנע;מכתש רמון;מלאה;מלון גלילון;מלילות;מלכיה;מלכישוע;מנוחה;מנוף;מנורה;מנות;מנרה;מנשית זבדה;מסד;מסוף אלנבי;מסילות;מסלות;מסעדה;מסעודין;מסעודין אל-עזאזמה;מע אדומים;מעגלים;מעון;מעיליא;מעיליה;מעין ברוך;מעלה אדומים;מעלה אדמים;מעלה אפרים;מעלה גלבוע;מעלה גלבע;מעלה גמלא;מעלה חבר;מעלה לבונה;מעלה מכמש;מעלה עמוס;מעלה שומרון;מעליא;מעפיל;מפגש הבקעה;מפלסים;מצד;מצדה;מצדות יהודה;מצפה אביב;מצפה אילן;מצפה יריחו;מצפה עדי;מצפה רמון;מצפה שלם;מצר;מרגליות;מרום גולן;מרום הגליל;מרחב עם;מרחבים;מרכז אבשלום;מרכז שפירא;משאבי שדה;משגב;משגב עם;משואה;משואות יצחק;משכיות;משמר הנגב;משמר העמק;משען;מתחם קניאל;מתן;מתקן חולות;מתת;מתתיהו;נאות גולן;נאות הכיכר;נאות הככר;נאות סמדר;נאעורה;נבטים;נבי מוסא;נגידאת;נגבה;נגה;נגוהות;נהורה;נוב;נוגה;נוה;נוה אבות;נוה אור;נוה אטיב;נוה דניאל;נוה זהר;נוה זיו;נוה חלוקים;נוה חריף;נוה מיכאל;נווה;נווה אבות;נווה אור;נווה אטיב;נווה אטיב;נווה דניאל;נווה הרצוג;נווה זוהר;נווה זיו;נווה חריף;נווה מדבר;נווה מיכאל;נווה מנחם;נווה צוף;נועם;נופי נחמיה;נופי פרת;נופים;נוקדים;נורית;נחל אבנת;נחל אלישע;נחל חמדת;נחל נמרוד;נחל עוז;נחל קלע;נחל רותם;נחל רתם;נחל שטים;נחל שיטים;נחל אבנת;נחל אשכולות;נחל חמדת;נחל יתיר;נחל משכיות;נחל נגוהות;נחל נצרים;נחל עוז;נחל עז;נחל צין;נחל קלע;נחל רתם;נחל שטים;נחל שמעה;נחלה;נחליאל;נחניאל;נטועה;נטור;נטע;נטע מרשם;נילי;ניסנית;ניצן;ניצן ב;ניצנה;ניצנה (קהילת חינו;ניצני סיני;ניצני עוז;ניצני שלום;ניצנים;ניר בנים;ניר גלים;ניר דוד-תל עמל;ניר חן;ניר יפה;ניר יצחק;ניר ישראל;ניר משה;ניר עוז;ניר עז;ניר עם;ניר עקיבא;נירים;נירית;נירן;נמרוד;נס הרים;נעלה;נעם;נעמה;נעמי;נערן;נצאצרה;נצאצרה (שבט);נצן;נצנה (קהילת חנוך);נצני סיני;נצני עז;נצנים;נצנים (כפר הנוער);נצר חזני;נצרים;נר יצחק;נריה;נתיב הגדוד;נתיב העשרה;סאגור;סאלם;סאסא;סגולה;סגור;סדום;סואעד-חמרייה;סואעד-כמאנה;סואעד (חמרייה);סואעד כמאנה;סואעד כמאנה (שבט);סואעד שויכי חמריה;סואעד(כמאנה);סוואעד (חמרייה);סוואעד חמיירה;סוסיה;סופה;סחנין;סלמה;סלעית;סמיע;סמר;סנדלה;סנסנה;סעד;סעוה;סער;ספיר;ספסופה;עגר;עגר;עארה;עבדון;עגר;עגר;עדי;עדיעד;עדן;עובדה;עוזה;עוזייר;עולש;עומר;עופרה;עופרים;עוצם;עוקבי;עוקבי (בנו עוקבה);עזוז;עזר;עזריאל;עזריקם;עטאוונה;עטאוונה (שבט);עטאונה;עטרות;עטרות את;עטרת;עידן;עיילבון;עיין השלושה;עיין זיוון;עיין חרוד (איחוד);עילבון;עילוט;עין איברהים;עין אל-אסד;עין בוקק;עין גב;עין גדי;עין הבשור;עין הנציב;עין השלושה;עין זיוון;עין זיון;עין חמד;עין חצבה;עין חרוד (איחוד);עין חרוד (מאוחד);עין יהב;עין כמונים;עין מאהל;עין סהלה;עין עירון;עין צורים;עין קנייא;עין שריד;עין תמר;עינב;עיר אובות;עיר הבהדים;עכברה;עלוט;עלומים;עלי;עלי זהב;עלמה;עלמון;עלש;עמונה;עמיחי;עמיעוז;עמיעז;עמיקם;עמנואל;עמר;ענב;ענתות;עספיא;עפרה;עץ אפרים;עצם;עצמון;עצמון שגב;עראבה;עראמשה;ערד;ערערה;ערערה-בנגב;עשהאל;עתניאל;פארן;פדואל;פני חבר;פני קדם;פסגות;פסוטה;פעמי תשז;פצאיל;פצאל;פרוד;פרזון;פרי גן;צאלים;צבעון;צהר;צוחר;צופים;צופין;צופית;צופר;צוקים;צור הדסה;צור משה;צנדלה;צנדלהן;צריפין;קבועה;קבועה (שבט);קדומים;קדייראת א-צאנע;קדיתא;קדם;קדמת צבי;קדר;קדרים;קדש ברנע;קואעין;קודיראת א-צאנע;קוואעין;קוואעין (שבט);קומראן;קורנית;קטורה;קטיף;קיבוץ אילון;קיבוץ אלון;קיבוץ בית קשת;קיבוץ גת;קיבוץ חניתה;קיבוץ יהל;קיבוץ עין צורים;קידה;קלחים;קליה;קליה;קלנסווה;קלע;קסר א-סיר;קציעות;קציר-חריש;קצר א-סר;קצרין;קריית ארבע;קריית ספר;קרית ארבע;קרית נטפים;קרית ספר;קרני שומרון;קרע;קרע (כפר);קשת;ראס אל-עין;ראס עלי;ראש צורים;רבבה;רביבים;רגבים;רהט;רווחה;רוויה;רוחה;רוחמה;רויה;רומאנה;רומת הייב;רועי;רותם;רותם (נחל);רחוב;רחלים;ריחאניה;ריחן;ריחניה;ריינה;רימונים;רינה;רם-און;רם און;רמונים;רמות;רמות נפתלי;רמת חובב;רמת מגישימים;רמת מגשימים;רמת נגב;רמת צבי;רעים;רפיח ים;רקפת;רשפ לא לשימוש;רשפים;רתמים;שא-נור;שאר ישוב;שבות רחל;שבטה;שבי דרום;שבי שומרון;שבלי;שבלי - אום אל-גנם;שבלי אום אל גנם;שבלים;שגב-שלום;שגב שלום;שגב/עצמון;שגור;שדה אליהו;שדה בוקר;שדה דוד;שדה יואב;שדה יצחק;שדה ניצן;שדה נצן;שדה עוזיהו;שדה עזיהו;שדה צבי;שדות נגב;שדי אברהם;שדי חמד;שדי תרומות;שדמות מחולה;שובה;שובל;שומרה;שומריה;שוקדה;שזפון;שחר;שחרות;שיבולים;שיבטה;שיבלי;שיזף;שיזפון;שיח דנון;שיטים;שייח דנון;שילה;שכניה;שלווה;שלווה במדבר;שלוחות;שלומית- דרום;שלפים;שמיר;שמעה;שמעה (נחל);שמרת;שני;שניר;שעב;שעל;שער אפרים;שער בנימין;שער הנגב;שער מנשה;שערי תקוה;שערי תקווה;שפיר;שפר;שפרעם;שקד;שקף;שרשרת;שתולה;שתולים;תאשור;תדהר;תומר;תושיה;תל חי;תל עמל;תל ערד;תל קציר;תל שבע;תל תאומים;תלם;תלמי אליהו;תלמי בילו;תלמי בילו;תלמי יוסף;תלמי יפה;תלמים;תמנע;תמר {מעצ};תמרה;תקומה;תקוע;תראבין א-צאנע;תראבין א-צאנע יישוב

איך להסיר את התוסף?
הגדרות אזורי משלוח בווקומרס: הסר את המיקומים.
הגדרות תוסף: הסר את המדינות.
הגדרות ווקומרס כללי: עדכן את כתובת החנות מדינה / מחוז.
משתמשים: המר/מחק את ערכי שדה המחוז במשתמשים שנוצרו/שעודכנו בזמן שהתוסף היה מוחל על המדינות שהם שייכים אליהם.
תוספים: כבה ומחק את התוסף.

125 תגובות על “ערים באזורי משלוח לווקומרס”

 1. תמונת פרופיל של doron shakedadv

  איך מוסיפים עיר/יישוב שלא נמצא ברשימה?

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי דורון,
   אילו יישובים חסרים?

  2. תמונת פרופיל של doron shakedadv
   doron shakedadv

   היישוב כרמית ליד מיתר
   https://bit.ly/45KCOdQ

  3. תמונת פרופיל של Condless

   כרמית נחשב כחלק מהיישוב מיתר (לפי ויקיפדיה)

 2. תמונת פרופיל של doron shakedadv
  doron shakedadv

  אוקי תודה רבה אנסה כך

 3. תמונת פרופיל של יניב

  קודם כל תודה שיש אנשים כמוך
  בניתי לאחי אתר בתור התחלה הוא עושה את המשלוחים(גם ככה מטייל מלקוח ללקוח)
  הוא רוצה לתת שירות משלוחים כרגע רק מאזור המרכז
  אבל הוא לא יכנס לכפרים כמו טירה או טייבה וכדו'
  איך להגדיר ?
  דבר נוסף אשמח להסבר מפורט יותר
  יצרתי איזור משלוח שנקרא מרכז
  בתוסף בחלק אזורים בתוך אזור הוספתי לדוגמא מספר ערים ידני איך אפשר להוסיף את כולם במכה נניח שעשיתי רשימת ערים שאני מוכן לשלוח לשם להכניס אחד אחד זה סיוט
  בתוסף שלך יש כלי להכנסת מיקומים רבים לא הבנתי איך אני מכניס לשם יש שם תיבה קטנה מה עושים את מה מכניסים לשם
  תודה על העזרה

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי יניב,
   ל'כלי העריכה הקבוצתית' שבהגדרות תוסף ערים מזינים את הערים עם הפרדה של נקודה פסיק (;)

 4. תמונת פרופיל של רוזי

  שלום, אני מנסה להשאיר ערים ספציפיות בלבד ברשימת הערים.
  שיניתי את השדות: 'country = 'IL ו-keep_cities
  והוספתי את כל הקוד הזה ל-״עורך קבצי תוסף״ תחת
  cities-shipping-zones-for-woocommerce
  אבל לא ניתן להפעיל את התוסף אחרי הוספת הקוד ולא קורה כלום בפרונט.
  אשמח לדעת על מיקום הקוד והאם צריך לקנפג משהו בדשבורד לפני?
  תודה רבה.

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי רוזי,
   אין צורך לשנות את קוד התוסף,
   רק בהגדרות משלוחים של ווקומרס ליצור אזור משלוח, להוסיף אליו את הערים ואת שיטות המשלוח הרלוונטיות.

 5. תמונת פרופיל של מור
  מור

  היי אם אני רוצה לבחור כל הארץ במחיר X מסוים ולמשל יהודה ושומרון ואילת במחיר אחר איך אני עושה את זה?

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי,
   בהגדרות משלוחים של ווקומרס ליצור 2 אזורי משלוח, הראשון יכיל את הערים עם מחיר המשלוח היקר יותר ושיטת המשלוח המתאימה, והשני יכיל את 'ישראל' עם שיטת המשלוח הרגילה.
   צריך לשים לב שאזור המשלוח שמכיל את הערים צריך להופיע מעל אזור המשלוח של ישראל ברשימת אזורי המשלוח.

 6. תמונת פרופיל של שלומי
  שלומי

  היי,
  כאשר אני נכנס להזמנות שהתקבלו במקום שם העיר מופיע לי לדוגמא : IL202 ( משהו בסגנון הזה).

  אשמח לקבל עזרה איך להתגבר על זה.

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי שלומי,
   צריך לוודא ששדה המדינה קיים בעמוד התשלום.

 7. תמונת פרופיל של ש.ג
  ש.ג

  שלום וברכה,
  האם יש אפשרות לבטל את התוסף ממוצרים מסוימים שכן יהיו לכל הארץ?

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי,
   כדי להפעיל/לכבות שיטות משלוח עבור מוצרים מסוימים יכול להשתמש בתוסף:
   https://wordpress.org/plugins/conditional-shipping-for-woocommerce/

 8. תמונת פרופיל של נבו
  נבו

  התוסף ישר מחוץ לקופסא לא מפעיל רשימה נפתחת של ערי משלוח .ממש מצער שאין פורום עם הסבר או סירטון.

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי נבו,
   אם אתה משתמש בתוסף לעריכת שדות אנא וודא שהשדות billing/shipping_state פעילים.

 9. תמונת פרופיל של נבו
  נבו

  היי ישנה אפשרות לבטל את "שאר העולם" ככה שיעלו ישר המשלוחים הרלוונטים.

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי,
   בלוח בקרה => ווקומרס => הגדרות => כללי => מיקום ברירת מחדל של לקוח, לבחור "הארץ/האזור של החנות" ולוודא שמיקום החנות מוגדר כ"ישראל".

 10. תמונת פרופיל של bell

  היי, הם ידועה לכם על בעיית התנגשות עם התוסף הזה Israel Post Domestic של Datalogics? הם מתנגשים ולא מוצאת לזה פתרון.

  1. תמונת פרופיל של Condless

   היי, כן, הם לא מתאימים לשימוש יחדיו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *