Categories
ווקומרס - WooCommerce

ערים באזורי משלוח לווקומרס

התקן את התוסף על מנת להוסיף לישראל רשימת ערים שישמשו כאזורי משלוח.

רשימת ערים

איך ליצור רשימת ערים למדינה?
לפי המחוזות המנהליים שלה בגאוקוד מקומי לפי מפקד האוכלוסין/UNLOCODE/HASC, אין ליצור 2 ערים עם אותו השם.

איך להסיר ערים כלשהם מהרשימה?
עדכן את רשימת הקודים של הערים להסרה:

add_filter( 'woocommerce_states', 'csz_remove_woocommerce_states', 50 );
function csz_remove_woocommerce_states( $states ) {
	$unnecessary_cities = array( 'AT10101', 'AT10201', 'AT10301' );
	foreach ( $unnecessary_cities as $city ) {
		unset( $states[ substr( $city, 0, 2 ) ][ $city ] );
	}
	return $states;
}

איך להשאיר ברשימה ערים ספציפיות בלבד?
עדכן את המדינה ואת רשימת הקודים של הערים:

add_filter( 'woocommerce_states', 'csz_set_woocommerce_states', 20 );
function csz_set_woocommerce_states( $states ) {
	$country = 'AT';
	$cities = array( 'AT10101', 'AT10201', 'AT10301' );
	$new_states = array();
	foreach ( $cities as $city ) {
		if ( isset( $states[ $country ][ $city ] ) ) {
			$new_states[ $city ] = $states[ $country ][ $city ];
		}
	}
	$states[ $country ] = $new_states;
	return $states;
}

איך ליצור אזורי משלוח לאזורים שבתוך העיר?
השתמש במיקוד, או חלק את העיר לתתי עיר (פחות מומלץ)- לדוגמא:

add_filter( 'woocommerce_states', 'csz_split_woocommerce_states', 30 );
function csz_split_woocommerce_states( $states ) {
	unset( $states['AT']['AT90001'] );
	$states['AT'] += array(
		'AT900011' => 'Wien' . '- ' . __( 'Northern', 'woocommerce' ),
		'AT900012' => 'Wien' . '- ' . __( 'Southern', 'woocommerce' ),
	);
	return $states;
}
תאימות לשיטות תשלום

ודא כי שיטות התשלום בהן האתר משתמש אינן מחייבות שימוש בשדה המחוז למדינות עליהן ברצונך להחיל את התוסף, לדוגמא בפייפאל.

מדינות הנתמכות באתרי קטלוג בלבד (כלומר ללא תשלום אונליין וללא אינטגרציות עם תוכנות צד ג'): איטליה, ארה"ב (במצב מחוז).

מצב מחוז

למרות חוויית משתמש שאינה מיטבית, הפונקציונליות של התוסף יכולה להיות מוחלת על מחוזות מסוימים במדינה. לדנמרק, לאסטוניה, לקניה ולפקיסטן רשימת מחוזות מובנית.

עמלת מרחק

בהינתן רשימה (תוך-ארצית) של מרחקים לעיר, יתאפשר להוסיף עמלה מבוססת מרחק למחיר המשלוח או למחיר מוצר (למשל בכדי למכור שירותי הובלות). לישראל ערים עם רשימת מרחקים מובנית.

איך למצוא את ה-ID של שיטות המשלוח?
רחף עם העכבר על כפתור העריכה של שיטת המשלוח עד שיופיע הקישור, בסופו נמצא ה-ID של השיטה.

מדוע איני רואה את עמלת המרחק בדף התשלום?
שמור מחדש שיטת תשלום כלשהי (על מנת לנקות את ה-cache).

איך עלי לארגן רשימת מרחקים לעיר?
השתמש כאינדקס בקודי הערים (או שמות הערים באנגלית / בשפת המקום- אם האתר משתמש באותה השפה וישנו תרגום לערים תוך וידוא שהשם תואם לשם שברשימת הערים), ודא שמוגדר מרחק גם לעיר עצמה.

הסרת התוסף
  • הסר את המיקומים מהגדרות אזורי משלוח בווקומרס.
  • כבה את התוסף.
  • עדכן את כתובת החנות בהגדרות ווקומרס.
  • שקול להמיר/למחוק את ערכי שדה המחוז בהזמנות ומשתמשים שנוצרו/עודכנו בזמן שהתוסף היה מוחל על המיקומים שלהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *