מינימום להזמנה בווקומרס

איך להגדיר סכום מינימלי להזמנה לפי המרחק מרחוב הלקוח?
נדרש התוסף WooCommerce Distance Rate Shipping, עדכן את המרחקים ואת עלויות המשלוח (אם איסוף עצמי זמין החלף את הפילטר 'woocommerce_no_shipping_available_html' ב-'woocommerce_checkout_process'):

add_action( 'woocommerce_check_cart_items', 'wc_required_min_cart_subtotal_amount' );
add_filter( 'woocommerce_distance_rate_shipping_rule_cost_distance_shipping', 'wc_distance_rate_conditions', 10, 4 );
add_filter( 'woocommerce_package_rates', 'wc_hide_distance_rate' );
add_filter( 'woocommerce_no_shipping_available_html', 'wc_set_no_shipping_message' );
add_action( 'woocommerce_cart_has_errors', 'wc_set_checkout_message' );

function wc_required_min_cart_subtotal_amount() {
	$min_order = 200;
	if ( WC()->cart->get_subtotal() < $min_order ) {
		wc_add_notice( '<strong>' . 'The minimum order is ' . wc_price( $min_order ) . ', feel free to select more items.' . '<strong>' . ' <a class="button wc-backward" href="' . wc_get_page_permalink( 'shop' ) . '">Return</a>', 'error' );
	}
}

function wc_distance_rate_conditions( $rule_cost, $rule, $distance, $package ) {
	$min_order = '';
	$rule_cost = '';
	if ( 5 >= $distance ) {
		$min_order = 200;
		$rule_cost = 15;
	} elseif ( 10 >= $distance ) {
		$min_order = 300;
		$rule_cost = 20;
	}
	WC()->session->set( 'order_below_min', empty( $min_order ) || $package['contents_cost'] < $min_order ? true : false );
	WC()->session->set( 'min_order', $min_order );
	return $rule_cost;
}

function wc_hide_distance_rate( $rates ) {
	if ( WC()->session->get( 'order_below_min' ) ) {
		foreach ( $rates as $rate_id => $rate ) {
			if ( 'distance_rate' === $rate->method_id ) {
				unset( $rates[ $rate_id ] );
			}
		}
	}
	return $rates;
}

function wc_set_no_shipping_message( $message ) {
	$min_order = WC()->session->get( 'min_order' );
	return $min_order ? 'The minimum order for ' . WC()->customer->get_billing_address_1() . ' street is ' . wc_price( $min_order ) . ' <a class="button wc-backward" href="' . wc_get_page_permalink( 'shop' ) . '">return</a>' : $message;
}

function wc_set_checkout_message() {
	echo '<p>The minimum order is 200 USD. Your order: ' . WC()->cart->get_cart_subtotal() . '</p>' . ' <a class="button wc-backward" href="' . wc_get_page_permalink( 'shop' ) . '">Return</a>';
}

השאירו תגובה

האימייל לא יוצג באתר.