תנאי שימוש

שהם Win-Win.

תנאי השימוש הבאים מהווים הסכם בינך, הלקוח ו-Condless, הלקוח יהיה אחראי לכל הפעולות המבוצעות מהחשבון, בין אם נעשה על ידי בעל החשבון (הלקוח) או על ידי אחרים. אם החשבון שלך נפרץ, זוהי האחריות של הלקוח. Condless ממליצה לך, הלקוח, לשמור את כל פרטי הרישום בצורה פרטית כדי למנוע סיכון אבטחה.

Condless מסכימה לספק שירותים ללקוח, אשר משולמים מראש על ידי הלקוח, כל עוד הלקוח עומד בתנאי השימוש.

תנאי ההסכם
Condless שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, אך היא גם מסכימה להודיע ​​מיד לכל הלקוחות על כל השינויים במסמכים אלה באמצעות הדוא"ל, לכתובת החוקית שסיפק הלקוח. באחריות הלקוח לשמור על כתובת האימייל שלו בנוסף לפרטים נוספים מעודכנים כראוי. ברגע השינוי, אם הלקוח רוצה לסיים את השירותים, הוא יכול לעשות זאת ללא תשלום נוסף, בלי קשר לתאריך התשלום הבא.

השעיית חשבון
החשבון של הלקוח יושעה לאחר יומיים של איחור בתשלום. הוא יישאר מושעה עד תשלום החשבונית, אחרת, בחלוף 7 ימים, השירות יבוטל וכל הנתונים יאבדו. לקוחות אשר השירות שלהם הושעה או הסתיים עקב הפרה מתמשכת של תנאי השימוש, אינם זכאים להחזר, כל ההחלטות נעשות על פי שיקול דעת של Condless והן סופיות.

שימוש לרעה בשירותים
Condless רשאית להשעות חשבון של לקוח, אם הוא פועל באופן שפוגע בשרתי Condless, דוגמאות לפעילות זו כוללות, אך לא רק:
התעלמות מתמשכת מתלונות והודעות על הסרת תוכן, שגיאות קבועות או שינויים מנהליים שגורמים לעומס עבודה מיותר, תשלומים חוזרים, או תשלומים שלא בוצעו, כמויות גדולות של תעבורה מזויפת, הצפות רשת, או התקפות מניעת שירות, שליחת דואר זבל או תגובות לא הולמות בפורומים.

מידע
Condless לא תהיה אחראית לכל אבדן של נתונים, זו אחריות הלקוח להבטיח שהנתונים שלהם מגובים בבטחה, בצורה מאובטחת ומוגנת. ללקוחות ניתנים מערכי גיבוי בכל השרתים. יש להתייחס לכל הגיבויים המוחזקים על ידי Condless כשירות הניתן best effort, אלא אם כן נקבע הסכם SLA מפורש לפני ההזמנה. הגיבויים של חשבון אחסון המוחזקים על ידי Condless מיועדים לשחזור עבור המערכות של Condless, לא מערכת גיבוי עבור הנתונים שלך.

רשימת תוכן אסור
השירותים הבאים אסורים לשימוש בשרתי Condless. הסיבות לאיסור עליהם כוללות השפעות שליליות על עומס השרת, הזמנות להאקרים / שולחי דואר זבל / פעילות פלילית וכדומה.
סקריפטים ללא תוכן
טורנטים לא חוקיים
שירותי פרוקסי או VPN ציבוריים
דואר זבל
רשת TOR
דפי דיוג
סקריפטי Slowloris
מקור או יעד של התקפות מניעת שירות
התשת מעבד עם סקריפטים כגון כריית ביטקוין
שירותי IRC
הפצת חומרים המוגנים בזכויות יוצרים עם P2P
החזקה או הפצה של כל סוג של פורנוגרפית ילדים

החזרים
כל ההחזרים הם על פי שיקול הדעת של Condless, כל ההחלטות הן סופיות. כספקית של מוצרים דיגיטליים מבוססי אינטרנט השירותים שלך מסופקים כבר עם המסירה הדיגיטלית: בעיני Condless המכירה הושלמה עם העברת פרטי ההתחברות. כל ההחזרים צריכים להיות מעובדים על ידי Condless ולא באמצעות ספק אמצעי התשלום.

ביטולים
על מנת לבטל את השירות, הלקוח חייב להגיש בקשת תמיכה באימייל או דרך לוח הבקרה לפחות 3 ימים לפני תאריך היעד הבא של החשבונית. כל נתוני הלקוח יימחקו במועד הביטול.

כתב ויתור על אחריות
כל השירותים המסופקים על ידי Condless מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות, אלא אם כן הוסכם על SLA לפני הזמנת השירות. לקבלת מידע נוסף פנו אל Condless.

רישום במאגר הספאם
כל פעילות שגורמת לרשימת SBL נגד IP או טווח של IP של Condless יביא להשעיית חשבון הלקוח.

זכויות יוצרים
Condless מתייחסת לתלונות DCMA ברצינות רבה, ותעמוד בכל הודעות ההסרה הרשמי של בעלי זכויות היוצרים בהתאמה. כדי לדווח על הפרת זכויות יוצרים, שלחו הודעת אימייל בדיווח על שימוש לרעה. לכל לקוח אשר נמצא מחזיק חומר המוגן בזכויות יוצרים יהיו 48 שעות להסיר תוכן כזה, ואם לא הוסר, Condless תשבית את הגישה לתוכן המוגן בזכויות יוצרים.

מתן שירות
Condless תנסה לספק את שירותיה לכל דורש, עם זאת, Condless שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשות שירות מיחידים או חברות לפי ראות עיניה.

הפרת תנאי שימוש
בשימוש בשירות אתה מקבל את תנאי השימוש ואתה מסכים שאם תפר את תנאי שירות בכל דרך, החוזה שלך עם Condless יכול להסתיים עם השפעה מידית על פי שיקול דעת של Condless בלבד. בסיום הקשר לקוח <> ספק ל-Condless אין שום מחויבות נוספת לספק לך את השירות.

אנונימיות
Condless דורשת פרטי קשר ופרטים אישיים תקפים ונכונים, ואינה מאפשרת שימוש בפרטים אנונימיים / לא חוקיים בחשבונות או בשירותים.

אמצעי תשלום
Condless מקבלת תשלום בהעברה בנקאית, כרטיס אשראי ופייפאל, פרטי חשבון להעברה וקבלה ממוחשבת תשלח אל הלקוח באימייל לפי הסכמתו.