אבטחת שרת ווקומרס

עדכן באופן תדיר החלף את הסיסמאות לעיתים תכופות תוך וידוא שהן באורך 8 תווים לפחות (אותיות גדולות וקטנות באנגלית, מספרים וסמלים) והוסף אימות דו-שלבי הגדר חומת אש הפעל הגנת DDOS סרוק את קבצי השרת ועבור על הלוגים באופן תכוף השתמש ביוזר root רק בעת הצורך חסימת התחברות של המשתמש root ב-SSH- הוסף לקובץ etc/ssh/sshd_config/: הגדר… קראו עוד אבטחת שרת ווקומרס