דיווח שימוש לרעה

לאינטרנט שראוי לאמון.

במסגרת המאבק נגד שימוש לרעה בשירותי אינטרנט, Condless מחויבת לחקור ולהגיב מדי יום ביומו על כל דיווח על שימוש לרעה והתנהגות בלתי חוקית ברשת Condless. במטרה להגיב בזמן הקצר ביותר האפשרי וכדי להקל על התחקיר, Condless תעריך תיאור כמה שיותר מפורט על אופי השימוש לרעה שבוצע.

abuse@condless.com