קטגוריות
ווקומרס

מכירת מדיה בווקומרס

ואוניברסיטת ההמונים.

מכירת גישה למדיה דיגיטלית (עמודי תוכן, קורסי וידאו, תמונות, מוזיקה):

 • עקוב אחר ההוראות שבמדריך
 • התאם את התוסף לעברית:
add_action( 'admin_head', 'condless_admin_custom_css' );
function condless_admin_custom_css() {
	echo '<style> .chosen-container .chosen-drop { left: 9999px; } </style>';
}
 • הוסף בשדה "הערת רכישה" שבמוצר קישור לעמוד בו המדיה מוטמעת
 • הפעל הגנת תוכן עם התוסף
 • במידה והמדיה מאוחסנת בתיקיית המדיה של האתר חסום גישה ישירה אליה, בטל את האפשרות לשיטוט קבצים ול-hotlinking עם התוסף
 • הגבל התחברות ממכשיר אחד בלבד עם התוסף
 • הפעל אימות דו-שלבי

כפי שבוודאי שמת לב- למידה מרחוק תופסת חלק הולך וגדל מאופן הלמידה, מי שלקחה את זה צעד אחד קדימה, היא אוניברסיטת ההמונים, אשר אין ברשותה קמפוס פיזי והיא מציעה תואר שלם מקוון ללא שכר לימוד.

קטגוריות
ווקומרס

אבטחת ווקומרס

וחדר הסודות.

שיפור אבטחת המערכת ברמת הוורדפרס:

 • אבטח את השרת
 • הענק הרשאות: 755 לתיקיות, 644 לקבצים
 • עדכן באופן תדיר
 • התקן תוספים מעטים ככל האפשר
 • דווח על כל פעילות חשודה בחשבון לספק האחסון שלכם
 • השתמש בכלי המובנה "בריאות אתר"
 • הסר תבניות שלא בשימוש
 • התקן תעודת SSL
 • השתמש במשתמש מסוג "עורך" והתחבר לאדמין רק בעת הצורך
 • ביטול עורך התבניות המובנה בלוח הבקרה- הוסף לקובץ wp-config.php את ההוראה:
define( 'DISALLOW_FILE_EDIT', true );
 • מניעת אופציית הדפדוף בתיקיות, גישה לקבצים ותיקיות חשובים, והתקפות XSS- הוסף לקובץ htaccess. את ההוראות:
Options -Indexes

<FilesMatch "^.*(xmlrpc.php|error_log|wp-config\.php|php.ini|\.[hH][tT][aApP].*)$">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch>

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^wp-admin/includes/ - [F,L]
RewriteRule !^wp-includes/ - [S=3]
# Comment the following directive if multisite
RewriteRule ^wp-includes/[^/]+\.php$ - [F,L] 
RewriteRule ^wp-includes/js/tinymce/langs/.+\.php - [F,L]
RewriteRule ^wp-includes/theme-compat/ - [F,L]
</IfModule>

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|clshttp|loader) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (;|<|>|'|"|\)|\(|%0A|%0D|%22|%27|%28|%3C|%3E|%00).*(libwww-perl|wget|python|nikto|curl|scan|java|winhttp|HTTrack|clshttp|archiver|loader|email|harvest|extract|grab|miner) [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} \?\ HTTP/ [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} \/\*\ HTTP/ [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} etc/passwd [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} cgi-bin [NC,OR]
RewriteCond %{THE_REQUEST} (%0A|%0D) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=http:// [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=(\.\.//?)+ [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} [a-zA-Z0-9_]=/([a-z0-9_.]//?)+ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \=PHP[0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12} [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\.\./|\.\.) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} http\: [NC,OR] 
RewriteCond %{QUERY_STRING} https\: [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} \=\|w\| [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)/self/(.*)$ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)cPath=http://(.*)$ [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*iframe.*(\>|%3E) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^i]*i)+frame.*(>|%3E) [NC,OR] 
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\(.*\) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_(en|de)code[^(]*\([^)]*\) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\[|\]|\(|\)|<|>).* [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (NULL|OUTFILE|LOAD_FILE) [OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (\./|\../|\.../)+(motd|etc|bin) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (localhost|loopback|127\.0\.0\.1) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|>|'|%0A|%0D|%27|%3C|%3E|%00) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} concat[^\(]*\( [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} union([^a]*a)+ll([^s]*s)+elect [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (;|<|>|'|"|\)|%0A|%0D|%22|%27|%3C|%3E|%00).*(/\*|union|select|insert|drop|delete|update|cast|create|char|convert|alter|declare|order|script|set|md5|benchmark|encode) [NC,OR]
RewriteCond %{QUERY_STRING} (sp_executesql) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [F,L]
 • ביטול אפשרות להרצת PHP- צור קובץ htaccess. בתיקיית ההעלאות עם התוכן:
<Files "*.php">
Order Deny,Allow
Deny from All
</Files>
 • הסתרת גרסת הוורדפרס ושגיאות התחברות- הוסף לקובץ functions.php שבתבנית הבת:
add_filter( 'the_generator', '__return_false' );
add_filter( 'login_errors', create_function( '$a', "return 'Invalid Input';" ) );
 • סרוק באופן תדיר את הקוד בתיקיית הוורדפרס ובבסיס הנתונים לאיתור נוזקות ומחק פריטים מיותרים, בצע גיבוי מלא לפני כל שינוי, שקול להתקין את וורדפרס מחדש דרך לוח הבקרה (קבצי הליבה, התבניות והתוספים), היעזר בפקודה למציאת הקבצים ששונו לאחרונה:
find ./ -type f -mtime -15

הסרת נוזקת הפרסומות הקופצות במובייל- מחק את הקבצים wp-tmp.php ,wp-vcd.php ,wp-feed.php מהתיקיה wp-includes, ואת הקוד שיוצר אותם מהקובץ functions.php שבתבניות.

הסרת נוזקת Japanese Keyword Hack- נקה את הקוד הזדוני מהקבצים htaccess. ,wp-config.php ,sitemap.xml ומתיקיית ההעלאות.

כפי שבוודאי שמת לב- מספר רב של נוזקות לוורדפרס, אינן נוצרו במטרה להפיל את האתר כליל, אלא להשתמש בתשתית שלו וליצור תנועת גולשים לרכישת מוצרים באתר צד שלישי, לרוב מוצרי טיפוח ובריאות אשר אסורים לפרסום במדיה הרגילה.

קטגוריות
ווקומרס

REST API בווקומרס

וזכויות היוצרים.

יצירת טופס הרשמה לאתר ווקומרס מסוים (אתר המקור) שיופיע באתר אחר (אתר היעד): באתר המקור צור סיסמאות גישה עם התוסף, באתר היעד צור טופס הרשמה עם התוסף והשתמש בקוד (עדכן את כתובת אתר המקור ופרטי הגישה):

add_action( 'wpcf7_posted_data', 'condless_create_remote_user' );
function condless_create_remote_user( $posted_data ) {
	$api_response = wp_remote_post( 'https://example.com/wp-json/wp/v2/users/', [
		'headers' => [ 'Authorization' => 'Basic ' . base64_encode( 'LOGIN:PASSWORD' ) ],
		'body' => [
			'username'	=> $posted_data['your-name'],
			'email' 	=> $posted_data['your-email'],
			'password'	=> $posted_data['your-password'],
		]
	] );
	$body = json_decode( $api_response['body'] );
	if ( 'OK' === wp_remote_retrieve_response_message( $api_response ) ) {
		// Do something with $body
	}
}

כפי שבוודאי שמת לב- העימות הגדול ביותר לגבי זכויות יוצרים של API נסוב סביב המימוש של גוגל במערכת ההפעלה אנדרואיד ל-API של ג'אווה מאת אורקל, העימות הגיע עד לערכאות הגבוהות ביותר בארה"ב.

קטגוריות
ווקומרס

הרשאות עריכת מוצר בווקומרס

והמתמטיקאי הפרסי.

הסרת האפשרות לערוך שדות מסוימים לבעל תפקיד מסוים (עדכן את השדות ואת בעל התפקיד):

if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) ) {
	add_action( 'init', 'condless_remove_features' );
	add_action( 'add_meta_boxes_product', 'condless_remove_metaboxes_edit_product', 9999 );
	add_filter( 'woocommerce_product_data_tabs', 'condless_remove_tabs' );
}

function condless_remove_features() {
	remove_post_type_support( 'product', 'editor' );
}

function condless_remove_metaboxes_edit_product() {
	remove_meta_box( 'postexcerpt', 'product', 'normal' );
	remove_meta_box( 'postimagediv', 'product', 'side' );
	remove_meta_box( 'woocommerce-product-images', 'product', 'side' );
}

function condless_remove_tabs( $tabs ) {
	unset( $tabs['advanced'] );
	return( $tabs );
}

כפי שבוודאי שמת לב- מקורן של ספרות החשבון הן בהודו, המערב נחשף לשיטה רק במאה ה-11, ובעיקר דרך כתביו של אל-ח'ואריזמי המתמטיקאי הפרסי, אשר גם מושג האלגוריתם קרוי על שמו.

קטגוריות
ווקומרס

הגבלת גישה בווקומרס

והנווד.

מתן גישה לעמודי מוצר בווקומרס עבור מבקרים רק דרך טופס החיפוש באתר:

add_action( 'template_redirect', 'condless_redirect' );
function condless_redirect() {
	if ( ! is_user_logged_in() && is_product() && false === strpos( wp_get_referer(), home_url() . '/?s' ) && 0 === wc()->cart->get_cart_contents_count() ) {
		wp_redirect( home_url() );
	}
}

הגבלת שליחה של טופס צור קשר אחד לכל כתובת אימייל- התקן את התוסף, והתוסף ובקוד:

add_filter( 'wpcf7_validate_email*', 'condless_email_validation_filter', 20, 2 );
function condless_email_validation_filter( $result, $tag ) {
	if ( Flamingo_Contact::find( [ 's' => trim( $_POST['your-email'] ) ] ) ) {
		$result->invalidate( $tag, __( 'Sorry, that email address is already used!' ) );
	}
    return $result;
}

שמירת קבצים מצורפים בתיקיה שנגישה רק ליוזרים באתר- התקן את התוסף, והתוסף וצור קובץ htaccess. בתיקייה wpcf7-submissions שבתיקיית ההעלאות עם התוכן:

Options -Indexes
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*wordpress_logged_in.*$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ - [R=403,L]

כפי שבוודאי שמת לב- בשונה מתבניות ברירות המחדל אחרות, התבנית Twenty Twenty לא פותחה מאפס, אלא נבנתה על בסיס התבנית צ'פלין של אנדרס נורן.

קטגוריות
ווקומרס

פופאפים בווקומרס

ואמני הג'אז.

התקן את התוסף.

עדכון הלקוח בווקומרס בעמוד מוצר על פספוס הנחה מכיוון שלא רכש ממנו מספיק פריטים- הוסף את הטריגר Auto Open וטרגטינג של עמוד המוצר הרצוי והתנאים המותאמים אישית (עדכן את ה-id של המוצר וכמות הפריטים להנחה):

add_filter( 'pum_get_conditions', 'condless_pum_cart_product_quantity_conditions' );
function condless_pum_cart_product_quantity_conditions( $conditions ) {
	return array_merge( $conditions, [
		'password_page_unlocked' => [
			'group'		=> __( 'Products', 'woocommerce' ),
			'name'		=> __( 'Products', 'woocommerce' ) . ': ' . __( 'Cart', 'woocommerce' ) . ' ' . __( 'Quantity', 'woocommerce' ),
			'callback'	=> 'cart_product_quantity',
		]
	] );
}

function cart_product_quantity() {
	foreach ( WC()->cart->get_cart() as $cart_item ) {
		if ( '772' === $cart_item['product_id'] && 3 > $cart_item['quantity'] ) {
			return true;
		}
	}
	return false;
}

התראה ללקוח בווקומרס שהוא עומד לרוכש מוצר שאינו זמין במלאי כרגע (למוצרים פשוטים):

 • הפעל את האפשרויות של השורטקודים ושל הקלאסים בכפתור הוספה לסל שבתוסף
 • צור פופאפ בשם simple_is_on_backorder1 וטרגטינג של All Products
 • בתוכן הפופאפ הכנס את השורטקוד [current_add_to_cart] והתראה ללקוח על שעומד להוסיף מוצר שאינו זמין כרגע
 • במידה ומוגדר AJAX בעמוד ארכיון צור פופאפ נוסף עם טריגר Click Open על archive_is_on_backorder1. והאפשרות "do not prevent.." והכנס בתוכן הפופאפ התראה ללקוח על שהוסיף מוצר שאינו זמין כרגע, במידה ולא השתמש בקוד:
add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_args', 'condless_add_class', 10, 2 );
function condless_add_class( $args, $product ) {
	if ( $product->is_type( 'simple' ) && $product->is_on_backorder() && ! is_product() && 'no' === get_option( 'woocommerce_enable_ajax_add_to_cart' ) ) {
		$product_id = $product->get_id();
		$args['class'] .= ' popmake-archive_backorder-' . $product_id;
		if ( isset( $product->get_availability()['availability'] ) ) $out = '<div>' . $product->get_availability()['availability'] . '</div>' . '<a href=' . $product->add_to_cart_url() . '>' . $product->add_to_cart_text() . '</a>';
		echo do_shortcode( "[popup id='archive_backorder-" . $product_id . "']" . $out . "[/popup]" );
	}
	return $args;
}

כפי שבוודאי שמת לב- פסטוריוס, קרטר, ואלדס וכל שמות הקוד האחרים של גרסאות וורדפרס, הם שמות של אמני ג'אז מפורסמים, בהשראת מתכנתי הליבה של וורדפרס, אשר חולקים אהבה למוזיקת הג'אז.

קטגוריות
ווקומרס

יצירה אוטומטית של פוסט בווקומרס

ובחזרה לעתיד.

יצירת פוסט למשתמש ברכישת מוצר מסוים בווקומרס (עדכן את ה-ID של המוצר):

add_action( 'woocommerce_order_status_completed', 'condless_create_page' );
function condless_create_page( $order_id ) {
	foreach ( wc_get_order( $order_id )->get_items() as $item ) {
		if ( '9' === $item->get_product_id() ) {
			$user_id = wc_get_order( $order_id )->get_user_id();
			$user = new WP_User( $user_id );
			$user->remove_role( 'customer' );
			$user->add_role( 'author' );
			wp_insert_post( [ 'post_title' => 'My New Page', 'post_status' => 'publish', 'post_author' => $user_id, 'post_type' => 'post' ] );
		}
	}
}

כפי שבוודאי שמת לב- חברת Jigowatt, המפתחת של Jigoshop שעליה מבוסס הקוד של ווקומרס, נקראה על שם הטעות בהגיית המלה Gigawatt בסרט בחזרה לעתיד.

קטגוריות
ווקומרס

ווקומרס מימין לשמאל

ואבן החכמים.

תיקון הבלוק של קוד בעורך גוטנברג (CSS):

pre.wp-block-code {
	text-align: left;
	direction: ltr;
}

תיקון סליידר מבוסס Owl Carousel בקוד (CSS):

.owl-carousel,
.bx-wrapper { direction: ltr; }
.owl-carousel .owl-item { direction: rtl; }

תיקון תפריט נפתח מבוסס Chosen Drop בקוד (CSS):

.chosen-container .chosen-drop { left: 9999px; }

יצירת תבנית בת לתבנית Twenty Twenty- צור את הנתיב wp-content/themes/twentytwenty-child, ובו את הקבצים style.css ו-style-rtl.css עם התוכן:

/*
 Theme Name:  twentytwenty Child
 Template:   twentytwenty
*/

וקובץ functions.php עם התוכן:

<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'condless_theme_enqueue_styles' );
function condless_theme_enqueue_styles() {
    if ( is_rtl() ) {
        wp_enqueue_style( 'parent-style-rtl', get_template_directory_uri() . '/style-rtl.css' );
    } else {
        wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
    }
}

תיקון תצוגת הפונטים (CSS):


body {
	font-family: "Inter var", -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif;
}

יצירת תבנית בת לתבנית Storefront- צור את הנתיב wp-content/themes/storefront-chlid, ובו את הקבצים style.css ו-style-rtl.css עם התוכן:

/*
Theme Name: Storefront Child
Template: storefront
*/

והקובץ functions.php עם התוכן:

<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'condless_theme_enqueue_styles', 9999 );
function condless_theme_enqueue_styles() {
	if ( is_rtl() ) {
    	wp_dequeue_style( 'storefront-child-style' );
		wp_enqueue_style( 'child-style-rtl', get_stylesheet_directory_uri() . '/style-rtl.css', 'storefront-style' );
	}
}

כפי שבוודאי שמת לב- מרבית השפות במזרח התיכון נכתבות מימין לשמאל, אחת התיאוריות מציעה כי אבן היא החומר העיקרי ששימש לכתיבה, והיה פשוט יותר לחרוט עליה מימין לשמאל. כמו כן, עם דיו כתיבה משמאל לימין מונעת מריחה.